15 maj, 2008 Älgö Fastighetsägareförening

Denna artikel var införd i Mitt i Nacka den 2 september 2008

Det sägs att den som vill titta framåt ska först titta bakåt. Titta på de ”gyllene åren” innan fastighetskrisen brakade loss 1990, nybyggda kontorshus med generösa banklån gick i konkurs och reporäntan steg över 500 procent. Då var även Älgö med på tapeten. Permanentning, kommunalt VA, ökad biltrafik på Byvägen, Solsidan, Skyttevägen, Älgövägen, och tät bebyggelse vid Skyttevägen diskuterades.

Erik Langbys medicin var ”Solsidevägen”, en kilometerlång biltunnel för 50 miljoner kronor under Ljuskärrsberget mellan Tippen och Tattby finansierad med nybyggda kontorsbyggnader på Tattbys golfäng, vid Skyttevägen och Tippen. Det blev protestlistor och tunneln ströks. Skyttevägens bebyggelse glesades och Nacka slapp dras med i konkurskarusellen på grund av överetablerade kontorsfastigheter.

Det blev en stor skandalartikel i pressen: 36 hektar (360 000 kvadratmeter) allmänningar på Älgö bortskänkta till två byggare mot rätten att köpa en räntesubventionerad nybyggd bostadsrätt i Neglinge för 120 000 kronor.

Konstigheter avslöjades kring byggarnas val av övriga bostadsrättsköpare, godkända av bostadsförmedling och Erik Langby. Kommunalt VA på Älgö stoppades. Byggarna sålde allmänningarna för 1,2 miljoner till två bolag.

Nu är det 2008 och Älgö detaljplan är överklagad men projekteringen är i full gång. Konsulter har upphandlats för att leda, välja projektör och entreprenör. Projektör för tio miljoner är vald i lätt konkurrens med sig själv då övriga fyra inbjudna hoppat av. Anlitad VA-underkonsult är leverantör av VA-produkter. Allmänningarnas nya ägare kallas till kommunen angående markförsäljning. Älgövägen på Svärdsö avses breddas till 7.7 meter med gångbana och enligt strandskyddsdispens med kommunalt vatten och avlopp.

Konsulten: ”Svärdsö är en del av Älgö, inrättande av naturreservat ska prövas, dock inte under nuvarande mandatperiod men intressena ska inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet”. Vad då? Får inte Svärdsö förbli orörd framöver? Ska historien åter upprepas? Blir en ”autostrada” till Älgö porten för en exploatering av Svärdsö med bostäder och näringsverksamhet? Ska Svärdsö offras för att finansiera en miljöotidsenlig, resursslösande detaljplan (290 miljoner för vägar, VA och så vidare) för Älgö?

Erik Langby – vi vill ha ett svar.

Styrelsen för Älgö fastighetsägareförening