ÄFF:s styrelse verksamhetsåret 2023

Ordförande
Ali Kermani
mail: trancegandalf@gmail.com
mobil: 0704- 279463

Vice Ordförande,
Leif Bergman
mail: leif.bergman@svenskabostader.se
mobil: 0761-237121

Kassör
Klas Schöldström
mail: kscholdstrom@icloud.com
mobil: 0702-244574

Sekreterare
Elsa Haslum
mail: elsa.haslum@gmail.com
mobil 0725-505019

Medlemsansvarig
Lena Bagger
mail: lenabagger@gmail.com
mobil: 0706-955278

Ansvarig för underhållet av Herrbadet
Leif Bergman
mail: leif.bergman@svenskabostader.se
mobil: 0761-237121

Styrelseledamot
Ylva Palmbäck
mail: ylva.palmback@gmail.com
mobil:0768-797497

Suppleanter:
Gustaf Myrsten
mail gustaf@rederiballerina.se
mobil: 0707-338282

Per Andersson
mail:per9andersson@telia.com
mobil: 0702-862407

Adress till Älgö Fastighetsägareförening:

Älgö Fastighetsägareförening
c/o Ylva Palmbäck
Ekholmsvägen 63
133 37 Saltsjöbaden

Epost till Älgö Fastighetsägareförening:
info@algofastighetsagareforening.se