24 augusti, 2020 ÄlgöFF

I strålande sol hölls årsmöte i ÄFF

Lena Bagger omvaldes för två år, 2 nya ledamöter Elsa Haslum och Ali Kermani valdes också för två år och en ny suppleant Per Andersson för ett år.
Följande ledamöter kvarstår till nästa år Leif Bergman, Ylva Müllern-Aspegren och Klas Schöldström.

Styrelsen fortsätter sin inriktning att öka trivseln för Älgöboende.