Hänt tidigare i år

Traditionellt Valborgsfirande  30 april och årsmöte 10 mars
De 10 mars var det årsmöte. Nyval skedde av Ann-Charlotte Pettersson (ledamot och eventansvarig), Claes Palm (suppleant och IT-support, hemsida) samt Bengt Wiström (adjungerad för att ansvara för ”Herrbadet”). Omval skedde av Ali Kermani (ordförande) Lena Bagger (vice ordförande), Elsa Haslum (sekreterare och kassör) samt Gustaf Myrsten (suppleant).
Kontaktuppgifter finns under styrelsen 
Älgö fastighetsägareförening finns också på Facebook

Bli medlem

Så här enkelt är det att bli medlem

Skicka ett mail till  Lena Bagger lenabagger@gmail.com och ange

  • namn
  • email adress
  • adress
  • fastighetsbeteckning
    Välkommen till Älgö Fastighetsägareförening

Kort information om
Älgö Fastighetsägareförening

Föreningens namn är Älgö Fastighetsägareförening. Föreningen är bildad 1994 och har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att tillvarata medlemmarnas gemensamma fastighetsägareintressen och att verka för trivsel på Älgö. Fram till 1994 fanns Älgö Villaägareförenning.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Medlem kan den vara som är lagfaren ägare till fastighet på Älgö eller som tillhör ägarens direkta familj.

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

Arrangemang

För att skapa trivsel och låta Älgöborna mötas arrangerar Älgö Fastighetsägareförening om inga hinder finns

  • Valborgsmässoeld
  • Midsommarfirande
  • Simskola
  • Julgransförsäljning

Under de senaste två åren har pga pandemin  endast Julgransförsäljning kunnat genomföras.

Lite om Älgös historia

1562 nämns i en frälselängd  att det finns två hemman på Älgö och Gåsö.

(Informationen är hämtad dels ur ur boken ”Älgö- en skärgårdspärla  samt egen information) Forts.följer

Carl Petter Blom

föddes 1762 på Mefjärd son till styrman Anders Blom och Anna Maria Carldotter. När Carl Petter var sex år  forlorade han sin far och hans morbror  sjökapten Carl Gustav berg tog hand om honom. hans färder och ett utfärdat kaparbrev gjorde att han skapade sig en avsevärd förmögenhet och kunde köpa ett antal öar från Huvudskär i söder till halva Älgö. När Carl Petter Blom dog 1819 ärvde hans syster och systerson allt. Fortsättning kommer som berättar hur Madam Flod kommer in i handlingen

Strömmingsrodd och gamla hus

Älgö gård är den äldsta gården på Älgö. På Ekholmen finns ett hus Ekholmskrogen som är äldre. Där kunde strömmingsroddarna få mat och en plats att sova. Så var det även med huset vis Fällström på Ingarösidan.

Kontakta oss!

Vill du kontakta oss på Älgö Fastighetsägareförening?