15 maj, 2012 Älgö Fastighetsägareförening

NVP DEBATT

”Har ni sovit genom sammanträdena?”
DEBATT i NVP 8 maj 2012. REPLIK till Hans-Åke Donnersvärd, S:

Din och ditt partis debattinlägg om allvarliga brister i Nackas ledning håller inte.

Du vill frångå ditt partis ansvar över kommunens allvarliga ekonomiska kris, klagar över bristande delegationsbeslut, kostnader som okontrollerade eskalerat och efterlyser transparenta beslutsunderlag.

Men Älgö Fastighetsägareförening har informerat er politiker om dessa bristande rutiner! År 2008 till kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Folkpartiet pekade då på Älgöprojektets kraftigt eskalerande kostnader.

Har ni suttit och sovit genom sammanträdena? Vi som jobbar ideellt utan arvoden, har varje år kunnat kolla tjänstemännens investeringsredovisningar.

Varför har ni politiker, avlönade med skattemedel, inte kunnat göra likadant?

Älgöprojektets investeringskostnad är ingen småpotatis för Nacka kommun. I kronor räknat av samma dignitet som Danvikslösen och Kvarnholmsförbindelsen och belastar den nu kommunala skulden med 138 miljoner, och är prognostiserat att öka till 217 miljoner år 2018.

Älgöprojektet, kommunens största detaljplan över tiden, vars kostnader försätter Nacka kommun i en svår lånefälla tystas emellertid av samtliga er socialdemokratiska politiker. Varför är det så?

Vi tar gärna del av era ställningstaganden i frågan om detaljplanen för Älgö och hur ni avser sätta stopp för dessa galopperande kostnader, som tillsammans med oacceptabel miljöpåverkan drabbar skattebetalarna och oss fastighetsägare på Älgö.

Styrelsen för Älgö
Fastighetsägareförening (ÄFF)