INVENTERING AV ÖVERETABLERADE KUSTOMRÅDEN – Älgö Del III