Kallelse till extra föreningssammanträde 19 februari