Kallelse till årsmöte 2019-06-02

9 maj, 2019
Posted in Älgö
9 maj, 2019 ÄlgöFF

Vi välkomnar alla medlemmar till ordinarie föreninfssammanträde (årsmöte) 2019-06-02, kl 16:00 i Sjöscouternas lokal Briggen, Samskolevägen 4, Tattby. På årsmötet får du ta del av information om föreningens verksamhet 2018/2019 och planer för 2019/2020 och har möjlighet att medverka vid beslutsfattande.

 

KALLELSE ÅRSMÖTE 2019-06-02_2