Hänsynslös trädfällning på Älgö

28 februari, 2012
Posted in Älgö
28 februari, 2012 Älgö Fastighetsägareförening

Stigen mellan Bergabovägen och Ekholmsvägen 

Många av våra medlemmar har uttryckt sin indignation över det kalhygge med skövling av 40 stycken träd och slånbuskage som ägt rum på privat mark intill en stor del av den populära stigen som förbinder Bergabovägen med Ekholmsvägen. En stig som med sitt omvälvande nästan magiska slånbuskage skyddat koltrasten, genvägen som trampats av generationer barn och vuxna på väg till Tennisklubben, kiosken och badet. En fantasieggande stig som vuxit fram under många generationer är nu till stora delar borta.

Kalhygget har möjliggjorts genom erhållet marklov från bygglovsenheten som givits trots att det är grundläggande för detaljplaneläggningen av Älgö att slå vakt om skärgårdskaraktären.

Håller vår ö att förlora sin skärgårdskaraktär?

Den risken finns om inte vi ställer krav på nybyggare och bygglovshandläggare som inte förstår sig på Älgös inneboende kvaliteter eller inte tar sig tid att verkligen uppskatta och ta till vara öns verkliga skatter, de som ger Älgö dess unika skärgårdskaraktär.

Styrelsen för Älgö Fastighetsägareförening
2012-02-28