Årsredogörelse 2018/2019

21 maj, 2019
Posted in Älgö
21 maj, 2019 ÄlgöFF

Vi bifogar ÅRSREDOGÖRELSE 2018/2019, punkt 8 på dagordningen vid ordinarie föreningssammanträde (årsmöte) 2019-06-02, kl 16 i Sjöscouternas lokal Briggen, Samskolevägen 4, Tattby.
Styrelsen

ÅRSREDOGÖRELSE 2018_2019